#hunteronchain #boomland #Opensea #gamefi #gamenft #smurf #playtoearn #p2e #zblue2312 #Polygon

1 con game chạy trên mạng Polygon khá cuốn và tiềm năng. ae kham khảo nhé. Video tiếp theo sẽ hướng dẫn chi tiết cách mua NFT và những chỉ số quan trọng khi chọn mua NFT

Thông tin về BoomLand – Hunter On Chain
Trang chủ: https://www.boomland.io/
Opensea: Opensea.io/collection/boomland-hunters” target=”_blank”>https://Opensea.io/collection/boomland-hunters
Discord: Discord.com/invite/boomland” target=”_blank”>https://Discord.com/invite/boomland
Twitter: https://twitter.com/BoomLandGames

Sàn uy tín mình dùng:
OKX: https://www.okx.com/join/17800507
Binance: https://www.binance.com/vi/activity/referral-entry/CPA/together?ref=CPA_002JU3RXNQ

social :
Tiktok: Tiktok.com/@zblue2312″ target=”_blank”>https://www.Tiktok.com/@zblue2312
Discord SMURF : Discord.gg/vhtJtfc4QQ” target=”_blank”>https://Discord.gg/vhtJtfc4QQ
X/Twitter : https://twitter.com/bluehp96
Link TT game : https://web3triads.com/

Liên hệ
Email : zbluehp96@gmail.com

source